Jordvärme

Vi anlägger Jordvärme runt om i Bohuslän.

Vid installation av jordvärme, eller markvärme som det även kallas, behövs ingen borrning. Istället grävs slingor ned på ungefär en meters djup. En ganska stor yta av tomten tas i anspråk (ca 300 kvm) för att erhålla tillräckligt med värme. De slinger som grävs ned påverkar inte växtligheten.

Det finns många fördelar med jordvärme. Du kan klara hela husests värme och vattenbehov, det är ett mycket effektivt alternativ när du har långt till berg eller sjö. Det är även ofta ett mycket gott alternativ vid utbyte av en gammal panna eller när du bygger nytt.

Kontakta oss med dina önskemål, så berättar vi mer hur vi kan bistå dig.