Brett Nätverk

På Stillingsöns VVS Teknik AB är vi alltid redo att ta ansvar för ditt helheten av ditt projekt. Under åren har vi arbetat ihop med ett stort flertal företag i Bohuslän, och vet vad de går för. Ett axplock av dem som ingår i vårt breda nätverk finner du nedan.

Du kan anlita oss separat, eller låta SVTAB hålla i helheten, utifrån vad som passar dig allra bäst. Klicka på bilderna nedan för att komma till företagen.

Joo Bygg AB
För snickeri- och byggnationsuppdrag tar vi ibland hjälp av Jo Bygg och Fastighetsskötsel på Orust

Svedbergs Materialkonsult Orust AB
Kunnig elektriker som samarbetar med Stillingsöns VVS Teknik AB.

TM Bygg
Kunnig snickare från Stillingsön.

JM El på Tjörn
Arbetar inom ett brett område inom installationer & service

Ringströms Berg och Betong
Håltagning, rivning, väggsågning, golvsågning,
borrning och sågning i berg och betong.  

Utöver ovan företag samarbetar vi med Emstedt Mark och Bygg AB i Varekil, Dammen Betong AB i Svanesund, Troco Entreprenad AB, Sjölunda Mark och Anläggning och många fler lokala elektriker och byggföretag runt om på Orust, Tjörn, Stenungsund och Bohuslän.